ผู้บริหาร บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณจุฑารัตน์  ทรัพย์ปฐวี และ คุณมยุรี  ทั่งวัฒโนทัย

เข้ารับมอบรางวัล  SMEs ดีเด่น ประเภทะธุรกิจก่อสร้าง ในงานประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10