บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดย บริษัท ยูบิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรุ่นบุกเบิกของคนไทย มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ในงานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตปูนสำเร็จรูป คอนกรีตถุง ปูนพิเศษเฉพาะงานและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์  “ตราผึ้ง”

“ปูนสำเร็จรูป ตราผึ้ง”  ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สำเร็จรูปและหลากหลายให้เหมาะกับงานก่อสร้างของไทย ทั้งในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย โดยโรงงาน บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงจากอเมริกาและยุโรป เพื่อควบคุมการผลิตทั้งระบบด้วยคอมพิวเตอร์ Programmable Logic Control ซึ่งออกแบบและติดตั้งโดยวิศวกรจากแคนาดา เป็นโรงงานแห่งแรก ที่ขบวนการผลิตเริ่มจากการอบทรายด้วยเตาอบที่ทันสมัย ทำให้ทรายไม่มีความชื้นที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการแข็งตัวของปูน การร่อนทรายคัดขนาดด้วยเครื่องร่อนประสิทธิภาพสูง ละเอียดและแม่นยำ สามารถแยกเกรดทรายที่ละเอียดเล็กจนถึงหินขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้การผลิตครอบคลุมสินค้าปูนสำเร็จรูปทุกชนิดไปจนถึงคอนกรีตถุงและสินค้าพิเศษต่างๆ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ