jpg-44

ความหนา(1-2 มม.)

ระบุขนาดของผนัง

  • สูง เมตร
  • กว้าง เมตร
  • หนา มม.  
  • *** หมายเหตุ จำนวนที่ระบบคำนวนเป็นการประมาณการเท่านั้น

จำนวนปูนที่ใช้ 0 ถุง