jpg-44

อิฐมอญ อิฐบล็อก

jpg-46

อิฐมวลเบา

ระบุขนาดของผนัง

  • สูง เมตร
  • กว้าง เมตร
  • หนา มม.  
  • *** หมายเหตุ จำนวนที่ระบบคำนวนเป็นการประมาณการเท่านั้น

จำนวนปูนที่ใช้ 0 ถุง