Project Description

ปูนซีเมนต์นอนชริ้งค์ ไม่หดตัว ชนิดไม่มีผงโลหะ ให้ความแข็งแรงสูง เหมาะกับงานเกร้าท์ใต้แท่นเครื่อง เทหล่อหัวเสา งานซ่อมโครงสร้าง
กำลังอัด 800 Ksc./ 28 วัน
การใช้งาน 1 ถุง / น้ำ 3.5 – 4.5 ลิตร ใช้เทเข้าแบบ
การบรรจุ 25 กก./ ถุง

"sende</p