Project Description

เอ็มบีจี – จีพี

ปูนซีเมนต์นอนชริ้งค์ ไม่หดตัว  ชนิดไม่มีผงโลหะ  ให้ความแข็งแรงสูง เหมาะกับงานเกร้าท์ใต้แท่นเครื่อง  เทหล่อหัวเสา  งานซ่อมโครงสร้าง

กำลังอัด                   800 Ksc./ 28 วัน

การใช้งาน               1 ถุง / น้ำ 3.5 – 4.5 ลิตร ใช้เทเข้าแบบ

การบรรจุ                25 กก./ ถุง

"sende</p