Project Description

ไวตาบอนด์

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยารองพื้น และประสานคอนกรีต อเนกประสงค์ชนิดเข้มข้น สูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลายที่เป็น อันตราย สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อแห้งตัวแล้ว จะ มีคุณสมบัติยับยั้งการดูดซึมของน้ำของวัสดุทับหน้า เหมาะกับการใช้งานภายใน สำหรับเตรียมพื้น ผนังและ เพดาน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สูตรซีเมนต์ที่ใช้ในการติดตั้งวัสดุ ทับหน้า เช่น ปูนปรับระดับ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ท็อปปิ้ง หรือ ผลิตภัณฑ์ประเภทปูนพลาสเตอร์ ใช้เป็นน้ำยาประสานคอนกรีต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ และทำให้พื้นผิวแห้งช้า ลง ช่วยยืดระยะเวลาการติดตั้งวัสดุทับหน้าอื่นๆ มีคุณสมบัติในการอุดรูพรุนพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำสูง ช่วยป้องกัน การเกิดฟองอากาศบนผิวหน้า และยังช่วยเพิ่มการไหลตัว และการทำงานของปูนปรับระดับ

20 กก. / ถัง