jpg-44

อิฐมอญ

jpg-45

อิฐบล็อก

jpg-46

อิฐมวลเบา

ระบุขนาดของผนัง

  • สูง เมตร
  • กว้าง เมตร
  • *** หมายเหตุ จำนวนที่ระบบคำนวนเป็นการประมาณการเท่านั้น

จำนวนปูนที่ใช้ 0 ถุง