Project Description

ปูนกาว 

ปูนกาวติดกระเบื้อง เบอร์ 300 เอ  เหมาะสำหรับ ติดกระเบื้อง เซรามิค โมเสก มีคุณสมบัติติดแน่นกับพื้นผิวฉาบและแผ่นกระเบื้องได้ดี มีความลื่นและยืดหดตัวน้อย ระยะเวลาแห้งตัวพอดี เมื่อติดกระเบื้องแล้วไม่ไถลลง(NON–SAG) ทำให้ช่างสามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ง่ายและสะดวก

การใช้งาน 1 ถุง / น้ำ 4.5 – 5 ลิตร
การบรรจุ 20 กก./ ถุง