Project Description

ปูนฉาบสำเร็จรูป #101 (ชนิดทั่วไป)

ใช้ฉาบผนังอิฐ/คอนกรีตบล๊อกที่ต้องการ ผิวฉาบละเอียด สวยเรียบสม่ำเสมอ มีเคมีพิเศษช่วยลดการแตกร้าว ใช้ได้ทั้งเกรียงฉาบ/เครื่องพ่น

1 ถุง/น้ำ 10-12 ลิตร ได้พื้นที่ 9 ตร.ม. หนา 5 มม.

ถุง 50 กิโลกรัม