Project Description

ปูนปรับระดับกำลังอัดสูง เบอร์ 235

เหมาะสำหรับงานพื้น เพื่อปรับระดับ ถนน พื้นโรงงาน พื้นอาคารจอดรถ ให้ได้ระดับที่ต้องการ สามารถรับกำลังอัดได้สูง ปรับระดับได้บาง 5-20 มม.

การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม ปูน 1 ถุง (25 กก.) ต่อน้ำ  3.75-4.25 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        เทได้พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. ที่ความหนา 5 มม. หรือ 1 ถุง (25 กก.)

การบรรจุ                  25  กิโลกรัม