Project Description

ปูนปรับระดับบาง ไหลได้ด้วยตัวเอง

(Self Leveling) เบอร์ 234 SF

เหมาะสำหรับงานปรับระดับพื้นห้องในบ้านพักอาศัยทั่วไปหรืออาคารสำนักงาน ให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยมวลคละละเอียดและเคมีพิเศษ  ทำให้สามารถปรับระดับได้  บาง 1 – 5 มม.

การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม ปูน 1 ถุง (25 กก.) ต่อน้ำ  7-8 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม. หรือ 1 ถุง (25 กก.)

การบรรจุ                  25  กิโลกรัม