Project Description

ปูนปรับระดับบาง

เบอร์  234-SF

เหมาะสำหรับงานปรับระดับพื้นห้องในบ้านพักอาศัยทั่วไปหรืออาคารสำนักงาน ให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยมวลคละละเอียดและเคมีพิเศษ  ทำให้สามารถปรับระดับได้  บาง 1 – 5 มม.

การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม ปูน 1 ถุง (25 กก.) ต่อน้ำ  4.5 – 5 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม. หรือ 1 ถุง (25 กก.)

การบรรจุ                  25  กิโลกรัม

"sende</p