Project Description

ลูกกลิ้งหนาม Alt

ลูกกลิ้งปูน, ลูกกลิ้งสีนูน ชนิดหยาบ, ลูกกลิ้งสร้างลาย

สีนูนโปรไฟล์ ชนิดใช้ลูกกลิ้งให้ฟิล์มสีที่มีความคงทนเป็นเลิศต่อทุกสภาวะอากาศ ทนต่อน้ำ ให้ฟิล์มสีนูนได้หลายแบบอย่างที่มีความสวยงาม สามารถปิดบังร่องรอยการแตกของพื้นผิวได้ดีเลิศ เหมาะสำหรับทาบนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซั่มบอร์ด และอื่นๆ