Project Description

เอ็มบีจี – พีเอส

ปูนซีเมนต์นอนชริ้งค์ ไม่หดตัว มีส่วนผสมของมวลหยาบขนาด 3/8 นิ้ว  ให้กำลังอัดสูงและสามารถใช้งานกับการเท โครงสร้างที่มีความหนามากกว่าปกติ ลดปัญหา  การแตกร้าวในเนื้อวัสดุเหมาะกับงานเกร้าท์ใต้แท่นเครื่อง เทหล่อหัวเสา  งานซ่อมโครงสร้าง และงาน ส่วนต่อระหว่าง Precast

กำลังอัด                  420 Ksc./ 28 วัน

การใช้งาน               1 ถุง / น้ำ 5 – 6.5 ลิตร  ใช้เทเข้าแบบ

การบรรจุ                 50 กก./ ถุง