Project Description

ไวตากรีต เอจี 3 

เคมีผสมซีเมนต์เพื่อเกร้าท์ในท่อดึงลวด  ระบบโพสต์เทนชั่น   มีคุณสมบัติเพิ่มกำลังอัดได้สูง  เพิ่มการไหลตัว เพิ่มการยึดเกาะ ปรับ Setting Time ให้เหมาะกับงาน

1 – 2 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์   W/C 0.35 – 0.40

25 กก. / ถุง (0.5 กก. / ซอง)