1. ดูแลลูกค้าในความรับผิดชอบ โดยให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,รับฟังและวินิจฉัยปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หากลูกค้าต้องการ
  2. รักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่า โดยการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ (การขยายฐานลูกค้าใหม่) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่และวางแผนเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
  3. จัดทำรายงานต่างๆ ได้แก่ การวางแผนเยี่ยมลูกค้า การเยี่ยมลูกค้า รายงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

อายุ: 25 ปีขึ้นไป

เพศ: ชายหรือหญิง

การศึกษา: วุฒิปริญญาตรี

ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการขาย

ความรู้/ความสามารถพิเศษ: ขับรถยนต์ได้